Tłumaczenia przysięgłe

Hits: 208

Tłumaczenia przysięgłe, najważniejsze pytania

Nie wiesz, czy Twój dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza zwykłego czy przysięgłego? Czy wymaga uwierzytelnienia i tych wszystkich pieczątek i podpisu? Jak się rozlicza tłumaczenie przysięgłe i jak je zlecić? Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tego zagadnienia.

Jakie dokumenty wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego?

Dokumenty wymagające uwierzytelnienia to takie, które wymagają oficjalnego potwierdzenia zgodności oryginału z tłumaczeniem. Najczęściej są to dokumenty urzędowe i sądowe takie jak kopie dowodu osobistego, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, faktury i rachunki, sprawozdania finansowe, zwolnienia lekarskie, epikryzy, akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, akty notarialne, pełnomocnictwa, wyroki sądowe, wpisy do rejestru itp., które muszą zostać złożone w odpowiednim urzędzie.

Tłumaczenia specjalistyczne na zamówienie

Jak zlecić i jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Aby zlecić tłumaczenie przysięgłe, prosimy przysłać na adres e-mail etlumaczenia@etlumaczenia.com.pl czytelny skan (lub zdjęcie) oryginału dokumentu. Jeżeli jest to zwykły plik w wordzie lub pdf, tym bardziej wystarczy e-mail. Jeżeli jest taka możliwość, możemy poprosić o oryginał do wglądu dla tłumacza.

Gotowe tłumaczenie zatytułowane jest „Tłumaczenie uwierzytelnione z języka _______”. Poniżej znajduje się treść tłumaczenia. Wszystkie pieczęci, logo, podpisy, skreślenia, adnotacje, herby itp są przez tłumacza opisane. Jeżeli jakiś element jest nieczytelny, tłumacz odnotowuje to słowami np. „pieczęć nieczytelna” lub „podpisy nieczytelne”. Na ostatniej stronie znajduje się formuła potwierdzająca rzetelność tłumacza, jego podpis i pieczątka z danymi kontaktowymi oraz data wykonania tłumaczenia i informacja o repertorium. Do tłumaczenia załącza się kopię dokumentu w języku źródłowym.

Czy tłumaczenie przysięgłe jest uznawane za granicą?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przed zleceniem tłumaczenia warto zasięgnąć informacji, czy organ, w którym będziemy przedkładać dokumenty, honoruje tłumaczenie uwierzytelnione w Polsce. Jeśli nie, konieczne jest wykonanie tłumaczenia w danym kraju przez tamtejszego tłumacza.

Czy można wykonać tłumaczenie przysięgłe na podstawie skanu oryginału wysłanego mailem?

Tak, wystarczy nam skan lub zdjęcie oryginału, pod warunkiem, że jest czytelne. Poza samym tekstem, tłumaczenie przysięgłe obejmuje również opisy wszystkich pieczęci, logo, podpisów, adnotacji ręcznych itp. Jeżeli takie elementy znajdują się na dokumencie źródłowym, a nie ma możliwości przedstawić oryginału tłumaczowi, zaleca się niekiedy oddzielne zeskanowanie lub zrobienie większego zdjęcia tych fragmentów dokumentu.

Jak jest rozliczane tłumaczenie przysięgłe?

Strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego jest inna, niż tłumaczenia zwykłego i wynosi 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku). Tłumaczenie rozliczane jest na podstawie dokumentu przetłumaczonego (tj wynikowego).