badanie produktu kosmetycznego

Hits: 346

Badania przeprowadzono na 32 osobowej grupie dzieci obojga płci pod kontrolą rodziców w warunkach domowych.

Probantom (dzieciom) nie stawiano żadnych specjalnych wymagań odnośnie trybu życia lub zachowań, wychodząc z założenia, że należy zbadać działanie wyrobu w warunkach naturalnych dla ich funkcjonowania.

Rodzice dzieci otrzymali po jednym opakowaniu badanego preparatu z zaleceniem stosowania go zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi producenta i zostali zobowiązani do:

 • przynajmniej 1 krotnego użycia preparatu każdego dnia trwania testu
 • nie stosowania w tym czasie żadnych innych wyrobów o analogicznym działaniu
 • zgłaszania się do lekarza dermatologa w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian świadczących o podrażnieniu skóry dzieci oraz natychmiastowego odstawienia preparatu
 • obserwacji i szczegółowego odnotowywania uwag, dotyczących własności użytkowych badanego preparatu
 • wypełnienia ankiety otrzymanej wraz z próbką preparatu.

Efekt stosowania wyrobu

(na podstawie odpowiedzi na pytania przedstawione w ankiecie)

 • dobrze rozprowadza się w wodzie wg 32 osób
 • nadaje kąpieli przyjemny zapach wg 32 osób
 • dobrze usuwa zabrudzenia wg 32 osób
 • łagodnie pielęgnuje skórę wg 32 osób
 • nawilża skórę wg 32 osób
 • po kąpieli skóra jest delikatna i aksamitna w dotyku wg 32 osób
 • dokładnie i delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy wg 32 osób
 • dobrze spłukuje się z włosów wg 32 osób
 • nadaje włosom miękkość wg 32 osób
 • nadaje włosom połysk wg 32 osób
 • nadaje włosom gładkość wg 32 osób
 • włosy dają się łatwo rozczesać wg 32 osób
 • uprzyjemnia codzienną kąpiel wg 32 osób
 • pozostawia przyjemny zapach skóry wg 32 osób
 • nie szczypie w oczy wg 32 osób
 • nie drażni oczu w trakcie stosowania wg 32 osób

Ocena dermatologiczna

Badany wyrób nie wywoływał:

 • świądu skóry wg 32 osób
 • pieczenia skóry wg 32 osób
 • zaczerwienienia skóry wg 32 osób
 • uczucia ściągania skóry wg 32 osób
 • uczucia wysuszania skóry wg 32 osób
 • innych objawów podrażnienia i alergizacji skóry wg 32 osób

Ocena dermatologiczna

Badany wyrób nie wywoływał:

 • świądu skóry wg 32 osób
 • pieczenia skóry wg 32 osób
 • zaczerwienienia skóry wg 32 osób
 • uczucia ściągania skóry wg 32 osób
 • uczucia wysuszania skóry wg 32 osób
 • innych objawów podrażnienia i alergizacji skóry wg 32 osób

WNIOSKI

Na podstawie informacji dostarczonych przez probantów oraz opinii lekarza dermatologa stwierdzono, że Shampoo XXX był dobrze tolerowany przez wszystkich użytkowników.

Żaden z testujących (rodziców i dzieci) nie zgłaszał jakichkolwiek dolegliwości podmiotowych, tj. uczucia świądu, pieczenia, ściągania lub innych mogących świadczyć o ujemnym działaniu na skórę.

The study was conducted on a group of 32 children of both genders under the supervision of their parents at home.

No specials requirements were set as to the volunteers’ (children’) lifestyle or behavior, on the assumption that the product properties and effects should be tested under normal conditions.

Parents of the children participating in the study received one container of tested product per each child, with the recommendation of using it for its intended purpose and in accordance with the manufacturer’s instructions. The volunteers were required to:

 • use the tested product at least once a day during the testing period
 • refrain from using any products with similar effect during the testing period
 • in the case of any symptoms indicating skin changes or irritation, report the changes to a dermatologist and stop using the product immediately
 • observe and record in detail any remarks regarding the properties of the tested product
 • complete the survey received together with the test sample

Use results

(based on the answers to the questions in the questionnaire)

• disperses well in water according to 32 people

• gives the bath a pleasant smell according to 32 people

• removes dirt well according to 32 people

• gently nourishes the skin according to 32 people

• moisturizes the skin according to 32 people

• after bathing the skin is soft and smooth to the touch according to 32 people

• carefully and gently cleanses the hair and scalp according to 32 people

• easily rinsed from the hair according to 32 people

• gives hair additional softness according to 32 people

• gives the hair additional shine according to 32 people

• gives the hair smoothness according to 32 people

• hairs easy to comb after washing according to 32 people

• enhances the daily bath experience according to 32 people

• leaves a pleasant scent of the skin according to 32 people

• does not cause eye stinging according to 32 people

• does not cause eye irritation during use by 32 people

Dermatological evaluation

The tested product did not induce:

• itching of the skin (according to 32 people)

• burning sensation (according to 32 people)

• reddening of the skin (according to 32 people)

• the sensation of tight, stretched skin(according to 32 people)

• the sensation of dry skin (according to 32 people)

• other symptoms of skin irritation and allergic sensitization (according to 32 people)

CONCLUSIONS

Based on information provided by the test volunteers and the dermatologist’s evaluation the product: Shampoo XXXwas well tolerated by all users.

None of the testers (parents and children) report any pain symptoms, such as itching, burning, stretched skin, or other conditions suggesting negative effects on the skin.

All users have found that the tested product:

• nourishes the skin well, also in cases of skin prone to drying and irritation

• effectively cleanses the hair and scalp

• makes the daily hygienic routine more attractive and enjoyable

• makes the skin smooth and delicate

• makes the hair easier to comb

• gives the hair smoothness and shine • Does not cause eye stinging