Jak zlecić tłumaczenie i jak przebiega proces jego realizacji?

Hits: 811. Na adres etlumaczenia@etlumaczenia.com.pl należny przesłać tekst do tłumaczenia (w formacie doc., docx., txt., rtf., pdf.)

2. Następuje weryfikacja przysłanych tekstów i przygotowanie wyceny przez BT.

3. Wycena tłumaczenia wraz terminem realizacji tłumaczenia zostaje odesłana elektronicznie. (Bieg terminu realizacji liczony jest od dnia następnego po dniu złożeniu zlecenia).

4. W przypadku akceptacji przez Klienta, następuje potwierdzenie warunków wyceny i terminów realizacji
w formie elektronicznej .

5. Po uiszczeniu zaliczki (40-50% wartości zlecenia) na podstawie rachunku pro-forma, tłumacz przystępuje niezwłocznie do realizacji zlecenia.

6. BT pozostaje w kontakcie z Klientem przez cały czas realizacji zlecenia.

7. Po odesłaniu gotowego tłumaczenia, do 7 dni kalendarzowych, BT przyjmuje zasadne uwagi i sugestie ewentualnych poprawek.

8. Na koniec, jeśli współpraca przebiegała w sposób satysfakcjonujący dla obu Stron, udzielimy Państwu rabatu na kolejne tłumaczenie zlecone w ciągu najbliższych 3-4 tygodni.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY